Chuyên mục: Sàn Trade Coin

Sàn trade coin – Tổng hợp các sàn giao dịch cryptocurrency quốc tế

Chuyên mục tổng hợp các thông tin về các sàn trade coin tiềm năng trên TOP như sự ảnh hưởng, tốc độ phát triển nhanh, quy mô lớn mạnh, lượng giao dịch cao và lưu lượng coin giao dịch mỗi ngày tại sàn đó. Những sàn trade coin tiềm năng có độ minh bạch về đội ngũ cũng như trụ sở. Bên cạnh đó là khả năng đưa các coin sau ICO lên sàn với giá tốt và đạt volume khủng. Đối với các sàn trade mạnh, ngoài việc có khả năng tạo giá cao còn kèm volume giao dịch cao sẽ được các trader chú ý nhiều hơn thì sẽ được phân tích kỹ lưỡng hơn. Thông tin đảm bảo được kiểm chứng và cập nhật từ coinmarketcap kỹ lưỡng có chọn lọc để đảm bảo tính chính xác.