Chuyên mục: Ví Crypto

Tổng hợp các loại ví crypto (crypto wallet) trên nền tảng Blockchain như MyEtherWallet, Blockchain, Coinbase, Xapo,… chia sẽ hướng dẫn tạo ví, bảo mật ví và liên kết ví sử dụng cho các sàn giao dịch hoặc đầu tư vào các dự án hoặc ICO. Nơi lưu trữ tài sản của bạn cần phải có những phương pháp bảo mật và hiểu biết về nó an toàn.